subject

Gawain 3: Panuto: Iguhit sa patlang bago ang bilang ang masayang mukha) kung tama
ang tinutukoy ng pangungusap. Kung mali ang pangungusap, salungguhitan
ang salitang nagpamali at palitan ng tamang salita upang maging tama.
1. Dapat matutunan ko ang mahahalagang kaalaman tungkol sa gawaing
kahoy, metal, kawayan at iba pang lokal na materyales sa pamayanan.
2. Hahayaan kong dumami ang mga basura sa aming bakuran at
pamayanan
3. Magagamit ko ang mga mahahalagang kaalaman sa gawaing pang-
industriya sa mga susunod kong aralin at gawain.
4. Tiyak na magiging mahirap ang aking paghahanapbuhay kung alam ko
ang mga mahahalagang kaalaman sa gawaing pang-industriya.
5. Mainam gamitin ang mapupurol na kasangkapan.​

ansver
Answers: 1

Another question on Technology and Home Economics

question
Technology and Home Economics, 14.11.2019 15:29
Is the partylist system still relevant in providing representation to marginalized sectors in society? do the criticism against this system have bases?
Answers: 2
question
Technology and Home Economics, 14.11.2019 15:29
What are the baking tools and equipment? ​
Answers: 3
question
Technology and Home Economics, 14.11.2019 18:29
Why did the author say that we are veterinarians?
Answers: 3
question
Technology and Home Economics, 14.11.2019 18:29
Away of minimizing the use of paper in acm
Answers: 2
You know the right answer?
Gawain 3: Panuto: Iguhit sa patlang bago ang bilang ang masayang mukha) kung tama
ang tinutuko...
Questions
question
Art, 16.09.2021 14:55
question
Araling Panlipunan, 16.09.2021 14:55
Questions on the website: 15513874