subject
Health, 16.09.2021 08:15 elaineeee

Panuto: Magtala ng sampung (10) katangian ng taong may kalusugang mental, emosyonal, at sosyal. Pumili ng sagot mula sa kahon at ilagay ito sa dayagram sa ibaba. Itala ang sagot sa kuwaderno. pakikiisa sa komunidad may pananalig sa Diyos pagpapahalaga sa sarili nagsisinungaling sa kapwa may maayos na pananalapi may positibong pananaw sa buhay may positibong pagtanggap sa puna ng kapwa may tiwala sa sarili sumisigaw sa kausap nakikisalamuha sa kapwa mahilig makipagtalo sa iba pagpapahayag ng damdamin may pagpapahalaga sa trabaho hindi umaamin sa pagkakamali


Panuto: Magtala ng sampung (10) katangian ng taong may kalusugang mental, emosyonal, at sosyal. Pum

ansver
Answers: 3

Another question on Health

question
Health, 28.10.2019 14:46
Choose agree, disagree or don’t know. there are many healthy alternatives to combat drug use and abuse.
Answers: 2
question
Health, 14.11.2019 18:29
Which is used to transport an unconscious victim who should not be lifted due to serious injuries? a. blanket drag b. chair drag c. hammock carry d. lover’s carry
Answers: 1
question
Health, 15.11.2019 20:28
Magbigay ng negatibo at positibong sitwasyon kung ang isang tao ay malakas na naimpluwensyahan ng media
Answers: 1
question
Health, 18.11.2019 02:28
What is the nature of the teenager problem​
Answers: 1
You know the right answer?
Panuto: Magtala ng sampung (10) katangian ng taong may kalusugang mental, emosyonal, at sosyal. Pumi...
Questions
question
Filipino, 18.05.2021 08:15
question
Edukasyon sa Pagpapakatao, 18.05.2021 08:15
question
Filipino, 18.05.2021 08:15
question
Chemistry, 18.05.2021 08:15
question
Araling Panlipunan, 18.05.2021 08:15