subject
Filipino, 25.10.2020 11:55 kateclaire

Learning Task 2: Solve each problem using the application of LCM and GCF.
1.) In Art class, Mrs. Lucia had 36 sheets of green paper and 42 sheets of
blue paper. If Mrs. Lucia wanted to give an equal number of each type of
paper, how many sheets o

f paper should each pupil get?
E
cash problem using the application of LCM an

ansver
Answers: 2

Another question on Filipino

question
Filipino, 28.10.2019 17:29
Gumawa ng diyalogo gamit ng ganito, ganyan at ganon​
Answers: 1
question
Filipino, 28.10.2019 18:29
Kaugalian ng mga muslim: arranged marriage o pag-aasawa ng pinagkasunduan ng mga magulang: ​
Answers: 3
question
Filipino, 28.10.2019 19:28
Ibigay ang kahulugan ng salitang nakasalungguhit sa bawat bilang . bigkasin o basahin baka abutin tayo ng ulan kapag hindi tayo nag mamadali
Answers: 2
question
Filipino, 28.10.2019 19:29
Halimbawa ngtula tungkol sa kababaihan ng taiwan noon at ngayon nakaraang 50taon
Answers: 3
You know the right answer?
Learning Task 2: Solve each problem using the application of LCM and GCF.
1.) In Art class, Mr...
Questions
question
Araling Panlipunan, 15.02.2021 19:55
question
Araling Panlipunan, 15.02.2021 19:55
question
Science, 15.02.2021 19:55
question
Math, 15.02.2021 19:55