subject
Filipino, 21.10.2020 21:11 snow01

3. Swimming is an example of cardiovascular exercise. true true or false ​

ansver
Answers: 3

Another question on Filipino

question
Filipino, 28.10.2019 16:29
Sa paanong paraan kaya maarong suportahan ng pamahalaan at ng iba pang samahan ang karapatan ng mgakatutubong tulad ng mga subanon
Answers: 3
question
Filipino, 28.10.2019 18:28
Paano kung ikaw pala ang kabataang ayaw sumabay o hindi magawang ipagmalaki ang ating katutubong panitikan,anong pagbabago ang maipapangako mo mula ngayon? ​
Answers: 1
question
Filipino, 28.10.2019 19:29
Odysseus ay maituturing na isang bayani dahil
Answers: 2
question
Filipino, 28.10.2019 19:29
Ang ang kahulugan ng sumusunod na saknong ito? ang pag-ibig kapag duwag ay payapa’t walang agos, walang talon, walang baha, walang luha, walang lunos. ang pag-ibig na matapang ay puso ang inaanod pati dangal, yama’t dunong nalulunod sa pag-irog.
Answers: 1
You know the right answer?
3. Swimming is an example of cardiovascular exercise. true true or false ​...
Questions
question
Physical Education, 02.05.2021 16:55
question
Filipino, 02.05.2021 16:55