subject
Araling Panlipunan, 19.12.2021 11:55 HaHannah

atang 1. Ito ay tumutukoy sa halaga ng bagay o nang best alternative na handang ipagpalit sa bawat paggawa ng desisyon. 2. Ito ay ang paglalarawan at pagpapaliwanag sa mga pangyayari sa ekonomiya gamit ang iba't ibang konsepto at kaisipan sa ekonomiks. 3. Nagmula sa salitang Ekonomiks sa salitang Greek na" oikonomos" na ang ibig sabihin ay pamamahala sa sambayanan 4. Ito ay ang uri ng pinagkukunang-yaman na nanggagaling sa mga gawang tao na ginagamit upang gumawa ng iba pang produkto o serbisyo. 5. Ito ang hindi kasapatan ng pinagkukunang yaman upang tugunan ang mga kagustuhan ng tao. 6. Ito ay ang pinagkukunang-yaman na galing sa lakas at abilidad ng tao. 7. Ito ang tumutukoy sa sitwasyon kung saan hindi nakasasapat ang suplay ng isang produkto sa planong pagkonsumo ng mga mamimili. 8. Ito ang uri ng pinagkukunang-yaman na nakukuha sa kalikasan. 9. Ito ay ang kumakatawan sa gantimpala o parusa. 10. Ito ay ang pagbibigay ng panukala ay value-laden na pahayag tungkol sa kung ano ang dapat gawin sa larangang ekonomiks 11. Ito ay tumutukoy sa pamamahagi o distribusyon ng mga limitadong likas na yaman upang matugunan ang walang katapusang kagustuhan ng tao. 12. Ito ay isang mekanismo na nagsisilbing gabay sa paglalaan ng mga likas na yaman upang magamit sa produksiyon. 13. Ito ay sistemang hinango o binatay sa doktrinang laissez faire. 14. Sa sistemang ito, ang pagpapasiya tungkol sa produksiyon ay nakabatay sa kaugalian at tradisyon. 15. Ito ang tawag sa sistemang pang-ekonomiya na nagtataglay ng mga katangian ng iba't ibang sistema.

ansver
Answers: 3

Another question on Araling Panlipunan

question
Araling Panlipunan, 28.10.2019 23:28
May nais ka pa bang gawin upang gumanda ang resulta ang iyong pagsusulit? ​
Answers: 3
question
Araling Panlipunan, 28.10.2019 23:29
Anong salita ang nabuo mula sa unang hanay pababa?
Answers: 3
question
Araling Panlipunan, 14.11.2019 15:23
Ano ang paraan ng pagsulat sa kabihasnang sumer,indus at shang​
Answers: 2
question
Araling Panlipunan, 14.11.2019 15:23
Gaano kahalaga ang tungkuling ginampanan ng mga bourgeoisie sa pagtatag ng national monarchy? (ipaliwanag)​
Answers: 1
You know the right answer?
atang 1. Ito ay tumutukoy sa halaga ng bagay o nang best alternative na handang ipagpalit sa bawat p...
Questions
question
Edukasyon sa Pagpapakatao, 28.10.2020 09:55
question
Technology and Home Economics, 28.10.2020 09:55
question
Music, 28.10.2020 09:55
question
Geography, 28.10.2020 09:55
question
Math, 28.10.2020 09:55